Redserve GmbH | Heiliggeiststrasse 16 | 6010 Innsbruck | Austria

Shopping City

Na rubu Grada Zagreba, redserve razvija lokaciju s 1.000.000 m2. Cjelokupni koncept nekretnina, koji se temelji na analizi lokacije i tržišta, uključuje trgovački centar i kombinaciju specijaliziranih trgovina, logističkih centara, restorana i kafića, auto kuća, zabavnih objekata, sportskih i zabavnih sadržaja, a precizno je prilagođen potrebama stanovništva i lokalnih poduzeća. Na lokaciji je provedena sva prateća infrastruktura, a čijim planiranje, razvoj i građenjem je upravljao redserve.

 

Shopping City Zagreb
Mjesto: Zaprešić, Hrvatska
Površina: 1.000.000 m² Izgrađenost | 490.000 m² BGP
Trajanje: 2004. – 2009

Usluge
Studija lokacije i analiza tržišta
Studija predizvedivosti
Koncept proizvoda
Masterplaniranje
Upravljanje izvršenjem
Koncept operatora