Razvoj nekretninskih projekata

Kako funkcionira upravljanje komercijalizacijom objekta ili zemljišta kada to radi redserv?

Naš klijent, prijevozničko poduzeće u javnom vlasništvu, planiralo je obnoviti i proširiti područja koja su bila bitna za njegovo poslovanje. S obzirom na starost postojećeg objekta – neki od kojih su zgrade stariji od pedeset godina – i zbog trenutnog zakonskog okvira nije imao smisla nastaviti koristiti postojeće građevine, redserveu je dodijeljeno za provođenje urbanističkog planiranja i izrada studije kako bi se procijenila mogućnost razvoja novih zgrada na istoj lokaciji.

Zajedno s arhitektima iz ATP-a uspjeli smo izraditi osnovni koncept, te s nizom potencijalnih funkcionalnih rješenja i novih namjena, koji su potom predstavljeni klijentu. Važne i proširene funkcije bili su inovativni maloprodajni i poslovni prostori te hotel, koji je prepoznat kao logičan dodatak na temelju postojećih i novo prikupljenih informacija o tržištu.

Kako bi se provjerili konkretni ekonomski čimbenici i kako bi se potencijalne koristi mogle integrirati u cjelokupni koncept, redserve je zadužen za komercijalizaciju novostvorenog prostora. Kako je ove nove elemente predložio redserve, ugovor je dodijeljen isključivo na osnovi izvedbe.

U procesu koji je trajao nekoliko mjeseci, redserve je pokrenuo sveobuhvatni tržišni pristup, a kao rezultat odgovora na europski poziv za iskazivanje interesa koji je proveden zajedno s poznatim odvjetničkim uredom na području zakona o nabavi, zatim je bio u mogućnosti razviti nekoliko obvezujućih ponuda. Rezultati ove komercijalizacije uvršteni su u brojne analize (statičke i dinamičke metode ulaganja) koje su im omogućile da se objektivno predstave odgovornim tijelima koja donose odluke u skladu sa zahtjevima trgovačkog društva.